Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

AMC-CAHAL (Center for Congenital Heart Disease Amsterdam-Leiden, adult CHD)

Congenital heart malformation
adult congenital heart disease

Zie ook:

http://www.cahal.nl/cahal/cahalcms3.nsf/viewdoc/hom-01?opendocument

>>AMC-CAHAL (Center for Congenital Heart Disease...Omhoog