Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Craniofaciale aandoeningen

De patiëntenversie van de Zorgstandaard Craniofaciale Aandoeningen voor patiënten en hun naasten is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de VSOP en de Landelijke Patiënten en Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsaandoeningen (Laposa).

De informatie in deze patiëntenversie is geschreven voor patiënten met een craniofaciale aandoeningen en hun naasten. De Zorgstandaard Craniofaciale Aandoeningen ligt hieraan ten grondslag.
Aan de totstandkoming werkten een Redactiegroep namens Laposa en een Medische Beoordelingcommissie bestaand uit medisch specialisten mee.
Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Projectleider: Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie: Landelijke Patiënten en Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsaandoeningen (Laposa)

Jaar van uitgave: 2017

>>Patiënteninformatie Craniofaciale aandoeningen...Omhoog